Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door de chatdiensten van sexdategratis (INET Entertainment) en/of hieraan verbonden websites (‘Diensten’) te gebruiken gaat u met de navolgende Algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) en Privacy Verklaring akkoord. Wij verzoeken u dan ook deze Voorwaarden aandachtig te lezen.

Artikel 1 - Samenvatting van onze Gebruiksvoorwaarden:
1. U moet minstens 18 jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van sexdategratis.nl (INET Entertainment)
2. U gaat ermee akkoord dat u de Diensten niet voor illegale doeleinden of voor het verzenden van berichten gebruikt welke onwettig, kwetsend of lasterlijk zijn, die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van andere personen betekenen, die seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben of een inbreuk plegen of kunnen plegen op de rechten van anderen.
3. U aanvaardt de voorwaarden van onze Privacy Policy in verband met de bescherming van uw privacy.
4. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de interacties met andere personen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

MCM Multiplicity
Achtknoop 3
1319 GL Almere
Telefoon: (+31) 0642057932
E-mail: info@sexdategratis.nl
KvK nummer: 66345839
BTW nr. : NL131432795B01

Artikel 3 – Diensten
Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en sexdategratis (INET Entertainment). Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy begrepen en geaccepteerd, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en ermee akkoord gaat dat u zich aan deze Gebruikersvoorwaarden houdt.

Artikel 4 - Gedrag
U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw berichten naar en door de Diensten en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook.

Artikel 5 - Beperking van aansprakelijkheid
Sexdategratis (INET Entertainment) kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat sexdategratis (INET Entertainment) niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart sexdategratis (INET Entertainment) en zijn Diensten, partners en werknemers voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud die u verstuurt, evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

Artikel 6 - Kosten Diensten
Sexdategratis (INET Entertainment) brengt u kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten. Deze kosten worden verrekend via credits, welke aangeschaft kunnen worden via onze website. Voor ieder bericht dat u verstuurt word er 1 credit van uw saldo afgetrokken. Het ontvangen van berichten is gratis. Uw credits blijven 1 jaar geldig. Wij brengen op geen enkele wijze extra kosten in rekening via uw mobiele telefoonrekening. Alle bedragen die op onze website genoemd worden zijn inclusief BTW. Wegens de aard van de door ons aangeboden diensten geldt er geen herroepingsrecht of zichttermijn. Reeds aangeschafte credits worden niet gerestitueerd.

Artikel 7 - Disclaimer
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Bepaalde personages, profielen en/of advertenties kunnen fictief zijn en hebben daarmee een entertainment karakter. Fysieke contacten zijn derhalve niet in alle gevallen mogelijk. Sexdategratis (INET Entertainment) wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Sexdategratis (INET Entertainment) verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Sexdategratis (INET Entertainment) verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

Artikel 8 - Beëindiging
Sexdategratis (INET Entertainment) heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de Diensten een andere inbreuk op deze Voorwaarden en bepalingen betekent. Sexdategratis (INET Entertainment) kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen Sexdategratis (INET Entertainment) met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben. Mocht u geen gebruik meer willen maken van de diensten van sexdategratis, dient u uw account zelf te verwijderen. De verwijdering van uw account kan niet ongedaan gemaakt worden.

Artikel 9 - Fair use
Het is niet toegestaan om van onze diensten gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van onze diensten zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de diensten gebruik te maken.

Artikel 10 - Verbod commercieel gebruik
Het is strikt verboden om onze diensten en/of de gegevens van gebruikers van onze diensten die via onze website en diensten beschikbaar komen voor enig ander doel te gebruiken dan het leggen en onderhouden van 1 op 1 persoonlijk privé contact. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om onze diensten en/of deze gegevens geheel of gedeeltelijk:
1. te gebruiken voor enig commercieel doel, waaronder voor het ongevraagd toezenden van
aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk;
2. te verzamelen en op te slaan in een eigen database; of
3. te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten, gidsen of adressenbestanden.

Bij het in strijd handelen met dit artikel wordt u direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is,
een boete verschuldigd van € 1000, plus € 250 per persoon wiens gegevens u in strijd met dit verbod gebruikt.
Het claimen van deze boete laat de overige rechten van sexdategratis (INET Entertainment) ter zake hiervan onverlet, waaronder begrepen het recht nakoming van dit verbod te eisen en het recht op vergoeding van geleden schade.

Wij wijzen u er ook op dat ongeautoriseerd gebruik van de gegevens van onze gebruikers in strijd is met de wet en mogelijk strafbaar. In voorkomende gevallen zullen wij aangifte doen.

Artikel 11 - Wijziging
Deze Voorwaarden zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

Artikel 12 - Privacy
Sexdategratis (INET Entertainment) respecteert uw privacy. Sexdategratis (INET Entertainment zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring. U stemt in met deze verwerking van uw persoonsgegevens.

INLOGGEN OF              AANMELDEN

Uw privacy is belangrijk voor ons. Uw privegegevens zullen verder niet gebruikt worden.

PROFIEL AANMAKEN U heeft al een account?

Selecteer Uw geslacht

Ik zoek een ?

Ik woon in ?

Mijn opleiding is ?

Relatie/Single ?

Ik Rook ?

Ik heb piercings ?

Ik heb tatoeages ?

Mijn Kleur Ogen is ?

Mijn haarkleur is ?

Mijn huidskleur/afkomst is ?

Mijn Lichaamsbouw is ?

Mijn lengte is ?

Intiem Geschoren ?

Cupmaat ?

Geboortedatum ?

Over mij ?


Minimaal 10 karakters

Wat ik zoek ?


Minimaal 10 karakters

Geinteresseerd in ?

Welke Gebruikersnaam wilt U ?


Minimaal 6 karakters

Uw Emailadres

Profiel Foto


only PNG, JPG and GIF allowed, max size 2MB

Wachtwoord ?

Bevestig uw wachtwoord nogmaals.

Go up